Àrees de treball

Estructurem el nostre treball entorn de tres eixos o escales d’actuació. Una mirada transversal caracteritzada per la cura cap al treball i la proximitat, que es plasma en cadascuna de les escales, adaptant les ferramentes i els llenguatges a les necessitats i requeriments propis.

Fes clic en cadascuna de les imatges per saber més!

 

Espais de proximitat: Materialitzar els llocs que s’habiten dia a dia, posant la cura necessària a l’escala més petita. Apostem per una tasca de facilitació que aproxime a les persones al procés de disseny i construcció.

I Espais de proximitat

 

Ciutats inclusives: L’espai urbà centra la nostra segona escala d’intervenció. Ciutats grans i petites on busquem processos de transformació i millora de la vida dels seus veïns i veïnes, entenent que la proximitat i l’arrelament al territori són clau per a un futur més sostenible.

II Ciutats inclusives

 

Hàbitats fluvials: Mirem l’escala del territori des d’un dels seus espais de vida, els rius. Treballem per potenciar aquests espais com a connectors del territori i com un espai d’oportunitat per a les ciutats i pobles que els acompanyen en el seu trajecte.

III Hàbitats fluvials