Àrees de treball

ESPAIS DE PROXIMITAT-01 web

 

 

Materialitzar els llocs que s’habiten dia a dia, posant la cura necessària a l’escala més petita. Apostem per una tasca de facilitació que aproxime a les persones al procés de disseny i construcció.

 

 

Ciutats inclusives-01 web

 

 

L’espai urbà centra la nostra segona escala d’intervenció. Ciutats grans i petites on busquem processos de transformació i millora de la vida dels seus veïns i veïnes, entenent que la proximitat i l’arrelament al territori són clau per a un futur més sostenible.

 

 

habitats fluvials-01 web

 

 

Mirem l’escala del territori des d’un dels seus espais de vida, els rius. Treballem per potenciar aquests espais com a connectors del territori i com un espai d’oportunitat per a les ciutats i pobles que els acompanyen en el seu trajecte.