Som un col·lectiu d’arquitectes que començarem el nostre treball l’any 2011 a la ciutat de València. Ens vam conformar com a cooperativa de treball en maig del 2016. Som un grup heterogeni de persones, amb diferents orígens i visions, que creiem en un aprenentatge i una arquitectura basats en l’actuació i la sensibilitat cap a la societat actual i el nostre entorn immediat.

El nostre treball compagina reflexió i acció. Partint de la investigació i l’arquitectura inclusiva, tractem de fer projectes que van un pas més enllà de la definició d’objectes. Generar marcs on es creen sinergies entre els espais i les persones que els utilitzen, projectes transversals que no només responen a les necessitats immediates, sinó que s’engloben en un context al que també tractem de donar resposta.

El treball en equip, la gestió cooperativa i els processos de pensament col·lectiu són les ferramentes de treball del nostre equip. Aquestes, ens permeten multiplicar-nos per compartir esforços amb altres col·lectius o entitats mitjançant el treball en xarxa. Projectem de manera compartida, incloent-hi a l’usuari des del principi, potenciant la seua participació activa en el procés de creació.

Creiem en la gent, en la ciutat i en l’espai públic com a lloc de trobada, de canvi i revel·lia. Procedim de diferents municipis del territori valencià, el que ens fa tindre una consciència, sensibilitat i estima de la pluralitat de realitats i oportunitats de l’entorn. Treballem al nostre territori, als nostres municipis, als nostres paisatges, on vivim, compartim, i projectem.

coop_negro