Portal de transparència

Les cooperatives, com a part del sector de l’Economia Social, es regeixen per principis de transparència i de gestió democràtica. Mitjançant aquest Portal de Transparència pretenem facilitar a la ciutadania l’accés a la informació de la nostra cooperativa: la seua activitat, l’objecte i destí dels fons públics rebuts i els altres temes que puguen ser d’interès públic.

Mostrem amb aquest portal, el nostre compromís amb la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que ha entrat en vigor recentment.

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Crearqció som una cooperativa d’arquitectes amb seu a València, constituida al 2016 com a cooperativa de treball associat.
Per llegir la nostra visió: https://crearqcio.com/nosaltres/ 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Crearqció la componem cinc socis i sòcies treballadores. Treballem amb una estructura horitzontal i assembleària, que creu en el pensament i treball col·lectiu com a eines metodològiques.

L’assemblea de sòcies és l’òrgan de decisió de la nostra cooperativa i les tres membres de l’òrgan rector exerceixen sols càrrecs de representació legal i cap d’elles està retribuida per aquesta tasca.