SEM Carlet: A poc a poc

2016, Carlet | Ajuntament de Carlet
Col·laboració: Anaïs Florín, Craig Robert, Jaime Mangas, Alma Porta, Edu Comelles.
*Premi d’habitatge, mobilitat i urbanisme amb perspectiva de gènere per entitats 2017.
Producció i coordinació de la setmana europea de la mobilitat.
Producción y coordinación de la semana europea de la movilidad.

A poc a poc_SEM Carlet

A poc a poc, projecte per a la Setmana Europea de la Mobilitat del 2016 a Carlet, es desenvolupa al municipi del 17 al 25 de setembre del 2016. Durant nou dies Carlet s’omplí de programació i activitats baix un mateix marc: l’assaig i promoció d’una mobilitat que treballe per la sostenibilitat social, ambiental i econòmica.

Els objectius de la proposta pretenien aconseguir conscienciar a la població sobre la importància de la mobilitat sostenible per a millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Apostar per una mobilitat inclusiva, democràtica i participativa que potencie l’economia local del municipi sempre des del respecte, cura  i reivindicació del nostre paisatge.

00_web

Més específicament, s’ha perseguit proposar mesures de millora del funcionament de la mobilitat quotidiana i de l’ús i l’aparcament dels vehicles. Assajar noves propostes, visibilitzar accions que ja estan duent-se a terme i impulsar iniciatives que poden tenir una continuïtat i que treballen cap a una forma de moure’s més sostenible i amable en la ciutat. A més a més, l’esperit lúdic de la setmana no ha volgut deixar de banda a reflexió, generant també espais de debat ciutadà, entenent que la construcció d’alternatives de futur és una qüestió de totes.

Treballar també, en ciutats de petita i mitjana escala mesures i formes de treball que estan duent-se a terme a les grans ciutats per tal de no deslligar de la població present per tot el territori dels avanços socials dels grans nuclis poblacionals.