Estratègia Carlet Ciutat Saludable

2017-2018, Carlet | Ajuntament de Carlet
Coordinació de la taula intersecorial de salut i redacció de l’Estratègia d’implementació local de promoció de la salut i prevenció en el SNS.
Coordinación de la mesa intersectorial de salud i resacción de la Estrategia de implementació local de promoción de la salud y prevención en el SNS

Aquest projecte naix amb l’adhesió de Carlet a la Xarxa de Ciutats Saludables i amb la voluntat de la Regidoria de Sanitat en implementar l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el SNS, impulsada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (2017). +info sobre la xarxa

02_Mapeig (6).jpgPer a desenvolupar aquesta iniciativa es treballa en tres direccions: la gestió, la ciutat i la gent. Aquestes direccions es tradueixen directament en les tres ferramentes principals del projecte: la Taula Intersectorial de Salut, el Mapa d’Actius de Salut i les Persones Saludables.

Amb l’objectiu d’aconseguir un pla on s’enuncien línies estratègiques i objectius específics per a millorar la salut del municipi, s’inicia un treball de coordinació d’agents de salut mitjançant la Taula Intersectorial i tallers amb la ciutadania. Durant sis mesos, s’elabora una diagnosi i priorització col·lectiva a partir de la qual s’estableixen les línies a abordar en els primers anys de l’estratègia.

 

Les sessions mensuals de la Taula Intersectorial de Salut es complementen amb la realització de tallers de diagnosi i de mapeig amb els agents de salut i població del municipi. Aquestes tasques s’acompanyen amb la comunicació i pedagogia d’una salut comunitària capaç de tenir cura per totes les persones de Carlet. Amb aquest propòsit, es conforma la pàgina web i es treballa en la identificació de persones del municipi referents per a la població pel seu compromís amb la seua salut i la de la comunitat. Amb l’apartat de Persones Saludables, s’aconsegueix arrelar el projecte a la població i aproximar la ciutadania al concepte de salut que es vol promocionar des d’aquesta estratègia.

La informació generada per al projecte es troba en el portal web de l’Ajuntament de Carlet, on es pot trobar el desenvolupament de l’estratègia i els documents que la conformen.

Tota la informació del procés: http://ciutatsaludable.carlet.es
Mapa d’actius de salut: https://localizasalud.msssi.es/maparecursos/main/Menu.action
Descarrega el document complet ací:

0. Dossier presentació
1. Principis i estructura
2. Ferramentes de l’estratègia
3. Treball col·lectiu i participació
4. Línies estratègiques i propostes d’actuació