T07 Senyalética La Marina de València

2018, València | La Marina de València (Consorcio Valencia 2007)
Disseny i execució del projecte de senyalització de La Marina de València
Diseño y ejecución del proyecto de señalización de La Marina de València 

La proposta de senyalització es composa d’una familia de senyals verticals  encarregades de guiar a les usuàries per l’espai de La Marina. Pretenen, amb la seua presència, acompanyar-les, situar-les i informar dels espais públics, temps de recorreguts, esdeveniments i usos principals de La Marina de València.

El disseny busca interpelar a dos dels tipus principals d’usuàries per la seua capacitat d’orientació per l’espai, que segons estudis de senyalització i reconeixement de l’espai públic, són de dos tipus:

– Persones usuàries que necessiten ser guiades pas a pas i entenen l’espai com una consecució de “fites”. Aquestes, necessiten unes indicacions detallades dels passos a seguir. Per això, és necessari indicar les direccions immediates als senyals i els temps de recorregut amb poca distància entre elles i en els llocs que poden portar a confusió i a desorientació.

– Persones que necessiten tenir una concepció global de l’espai i establir els seus propis criteris de guia i conducció mitjançant els seus propis recursos. Per a açò, apareix un plànol general de La Marina de València i la ubicació del lloc de lectura.

Aquest senyalització de caràcter funcional es completa amb una proposta de deu intervencions de senyalització horitzontal que treballen en un plànol més simbólic. Busquen formar part de la construcció del relat d’aproximació de La Marina de València al seu context urbà, treballant principalment la conexió transversal entre les principals places identificades durant el procés de participació.

Prototip senyalització horitzontalVídeo del procés de Veus de la Marina