Exposició: El Magre, el riu del meu poble

2018, Carlet | Ajuntament de Carlet
Disseny i execució del projecte expositiu
Diseño y ejecución del proyecto expositivo

Tots els pobles, al llarg de la història han crescut vinculats a una font d’aigua, un corrent o un riu. Aquest, a més de ser font de vida ha sigut el responsable de modelar la morfologia del nostre hàbitat i configurar un manera de viure i costums. El nostre vincle amb la terra a través de l’agricultura …

És important per tant identificar quins són els lligams i vincles que el riu estableix pel territori on transcorre i sumar les mirades múltiples de cadascun dels pobles, més enllà de l’aigua. A través de les costums, gastronomia, memòria, tècniques constructives…

Apropar el riu a la ciutadania, fer-la conscient de l’oportunitat que presenta. Generar un nou imaginari col·lectiu que ajude a la transformació d’un entorn degradat que cal cuidar…


El Magre, el riu del meu poble

L’exposició el Magre, el riu del meu poble tractava de presentar un recorregut pels diferents aspectes que conformen el riu actualment i donar l’oportunitat per replantejar-se aquell record d’infantesa d’un paisatge viu i canviant, que ara podria ser un altre lloc.

Per començar es visibilitzava el recorregut del riu, els pobles pels que transcorre i el fan seu. L’àmbit territorial implicat a la seua conca de drenatge i la plana al·luvial. I quina és la presència, tot i que difuminada, del riu a la nostra vida i al nostre propi cos, fet en gran mesura d’aigua. En definitiva, on i com es troba el riu Magre.

A continuació es feia un repàs general per algunes de les troballes que es poden realitzar a un tram qualsevol de riu: espècies vegetals autòctones (salze, àlber, tamariu, baladre, bova, canyís i jonc) i al·lòctones (canyes, pitera i eucaliptus), una selecció variada de deixalles (joguines, escombraries, mobiliari i electrodomèstics vells), una mostra de l’estratificació de sediments dipositats pel riu i una selecció d’imatges del record. Tot per mostrar que el riu està al nostre entorn, i que el nostre entorn està fet de riu, com la cadira de bova i les parets de ca l’àvia.

Mitjançant un vol d’ocell, realitzat seguint els camins de l’aigua es completava la mostra de l’hàbitat fluvial. Aquests camins que a Carlet es deriven de l’assut per la xarxa de sèquies, apareixen a l’interior de les graveres, i no és fins passada la població quan tornen al riu, ajudant-lo a recuperar en part la vida.

Per finalitzar, es feia una mostra de quina és la situació administrativa i tècnica actual del riu. Fent un repàs per quines són les directrius i plans que l’afecten i gestionen, més enllà del propi Pla Hidrològic de conca, com son l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana i el Pla d’Acció Territorial del Risc d’Inundacions a la Comunitat Valenciana. Una mostra resum de les activitats programades per la plataforma Ciutadana pel Magre i per la Mesa pel Magre fins ara, i els treballs acadèmics desenvolupats al respecte de la millora del riu.

La inauguració de l’exposició va servir per fer un breu repàs i presentar públicament el projecte ‘De Carlet al Magre, Estudi de viabilitat del Parc de Ribera’. A més d’apropar el riu a la gent, per mostrar-lo i descobrir-lo amb una nova mirada, atenta i curiosa.