H04 A&A

Castelló de la Plana | H04 A&A
Reforma d’habitatge
Reforma de vivienda

La necessitat d’adaptar un pis antic a les exigències i voluntats dels nous usuaris dóna peu a aquest projecte. Per a fer-ho possible, cal repensar la distribució per tal d’aconseguir espais més grans i que s’adapten a les noves quotidianitats, mantenint l’estructura i les instal·lacions actuals.

Planta de l’habitatge, estat previ

Des de l’inici es converteix en un dels objectius de la proposta donar una continuïtat a tot el plànol de façana. Amb aquesta operació es potència la configuració privilegiada de la vivenda amb tres orientacions, aconseguint aprofitar al màxim la llum i generant una lectura de l’habitatge com un espai continu des del seu accés.

Planta d’enderroc

Aquest objectiu es complementa amb la intenció de mantenir elements i traçats existents que permeten llegir l’espai original en convivència amb la nova distribució. Per això, s’aposta per la restauració de les fusteries originals i, per tant, pel manteniment de la composició original en alçats interiors.

fusteries
Fusteries originals a restaurar

A més s’ofereix una distribució flexible, adaptable a futures necessitats, amb la possibilitat de generar un nou espai modificant la distribució de l’estar, incorporant un traçat en corba que facilite aquest canvi d’una forma amable.

Planta del projecte bàsic
Possible distribució futura
seccio
Secció d’alçats interiors cuina/bany