Mòdul expositiu CCD

2016, València | CCD-UPV
Disseny d’un mòdul expositiu flexibles, portàtils i autoportants per a una exposició itinerant.
Diseño de un módulo expositivo flexible, protátil y autoportante para una exposición itinerante.

Necessitats del projecte expositiu

  • Elements de suport per a panels no-rígids de dimensió A1 – Quantitat de panels exposats: 40 unitats.
  • Elements unitaris o amb capacitat d’agrupació per conjunts – Facilitat demuntatge, desmuntatge i transport.
  • Elements autoportants.
  • Resistència a la intempèrie.

Objectius del projecte expositiu

  • Construir un mòdul expositiu capaç de suportar un material expositiu no-rígid en posició horitzontal i vertical. Per tant, la rigidesa ha de ser aportada pel mòdul.
  • Treballar amb materials i tècniques constructives del nostre entorn pròxim.
  • Possibilitar diferents formes d’exposició, així com, l’exposició de diferents elements i suports (plànols, maquetes, suports rigids i de diferents tamany…)
  • Facilitar el procés de muntatge, desmuntatge i transport al màxim.
  • Aconseguir una unitat estètica en quant a element individual i conjunt d’elements es refereix

plànols web