PMUS Mou-te per Gata

2017, Gata | Ajuntament de Gata
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible en Gata.
Plan de Movilidad Urana Sostenible en Gata.

L’Ajuntament de Gata de Gorgos volia desenvolupar un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) per millorar i revisar la mobilitat al poble. Mitjançant un procés de participació ciutadana es proposa l’elaboració d’un pla director de la mobilitat urbana que servisca de guia per a les futures intervencions a l’espai públic del poble.

En el projecte es plantejarem una sèrie d’objectius fonamentals vinculats als canvis dels models de desplaçament i la integració de veïnes i veïns en ells. Aquestos objectius es desenvoluparan mitjançant unes metodologies concretes que tenen la participació veïnal com a motor. Seguint tres estratègies de treball (sensibilització, visibilització i acció) relacionades amb un procés natural de transformació social i espacial, i es desenvoluparan en tres àmbits d’acció fonamentals (social, ambiental i econòmic) al voltant d’una sèrie de conceptes claus d’anàlisi.

La informació generada per al projecte es troba en el portal web de l’Ajuntament de Gata de Gorgos, on es pot trobar el desenvolupament del PMUS i els documents que el conformen.

Tota la informació del procés: Mou-te per Gata