Catarroja en bici

2018, Catarroja | Ajuntament de Catarroja
Dinamització del procés per definir col·lectivament la xarxa ciclista del municipi.

Dinamización del proceso para la definición colectiva de la red ciclista del municipio.

Catarroja en bici és un projecte per a introduir al municipi ciclo-carrers que faciliten la circulació de les bicicletes. Per a sensibilitzar a la població i analitzar quins són els carrers més adequats es realitza una jornada de treball a l’espai públic, que es complementa amb la tasca de coordinació i anàlisi amb la Regidoria d’Urbanisme i la de Participació.

_IMG_9892.JPG

En aquesta jornada es realitzen dues taules de treball per identificar els itineraris ciclistes més utilitzats i les facilitats i dificultats que es troba la bicicleta per a circular. A més, es llança la identitat del projecte i es realitza un tríptic informatiu on es mostra què és un ciclo-carrer i quins són els comportaments de circulació que faciliten la convivència entre vianants, ciclistes i vehicles. S’incorpora a aquest document un qüestionari per saber quin és el públic assistent a la jornada i la seua relació amb la bicicleta.

D’aquest projecte surt la priorització d’itineraris ciclistes a partir de la qual es poden començar a realitzar les tasques de senyalització i definició dels ciclo-carrers.