Veus de La Marina

2017, València | La Marina de València (Consorcio Valencia 2007)
Procés per a la definició de les noves toponímies i senyalització de La Marina de València mitjançant un procés participat
Proceso para la definición de las nuevas toponimias y señalización de La Marina de València mediante un proceso participado.

Veus de La Marina es concep com el primer procés dut a terme pel Consorci València 2007 per donar resposta a la seua voluntat d’aproximar La Marina de València a la ciutadania i a més fer-ho des del seu espai públic. Entenent-lo com a catalitzador d’aquesta dinàmica mitjançant la seua identitat revaloritzada.

Així, es proposen inicialment dues ferramentes o objectius específics sobre els quals Veus de La Marina intenta donar solució, com és la generació d’una nova estructura toponímica que siga legible i reconeixible per les persones usuàries de La Marina, reforçada per un nou sistema de senyalització del propi espai. Aquest haurà de treballar amb un sistema de capes complex, no sols resolent les necessitats funcionals sinó aportant noves capes de significat i lectura al mateix.

Veus de La Marina aposta per consolidar aquests objectius mitjançant una proposta participativa, que entenga a les persones properes a l’espai com un actiu per assolir aquestes transformacions. Així, elles no sols seran receptores dels objectius proposats d’aproximació i legitibitat, sinó que es converteixen en agents propositius que formen part de la solució. Veus de La Marina inclou un tercer objectiu al procés proposat amb aquest fi: treballar la identificació (o reifentificació) de la ciutadania amb l’espai de La
Marina, ententent que la participació sobrepassa el nivell consultiu i aspira a co-construir la nova identitat que busquem.

La identitat de l’espai per la que treballem, serà per tant aquella que es conforma mentre practiquem l’espai, ja que “al habitar los lugares los manufacturamos materialmente acuerdo a nuestros modos de vida, pero también fijamos en ellos historias, los simbolizamos y en todo ello les vamos otorgando una identidad, los hacemos específicos” (Lindón, 2014).

Veus de La Marina pren una estructura de tres fases que va obrint-se progressivament a les diferents Veus i persones:

– La Fase 1 pren com a objectiu trobar els diferents relats o posicions que conformen la identitat actual de La Marina de València. Entenem que la relació del subjecte i l’espai que identifica es complexa i que en ella concorren diferents temps. Així enriquim la nostra visió tècnica de l’espai amb tots aquest relats de passat, present i futur, i estructurem la base col·lectiva sobre la que treballar seguidament.

– Amb la Fase 2 anem un poc més enllà amb l’apertura del procés. Tractem d’activar les diferents Veus detectades i generar espais d’intercanvi i interacció, que comencen a fer efectiva la construcció simbòlica de l’espai sobre la que treballa Veus de La Marina. Així comencem a caminar, mentre el procés tècnic dona resposta a processos interns i burocràtics.

– La Fase 3 serà la conclusió de Veus de la Marina. És una intenció manifesta del procés trobar punts de continuïtat i treballar per donar resposta al temps immediat (en la mesura del possible). Es busca així pal·liar les frustracions detectades pels temps lents d’implantació de mesures a més de mantindré viva l’activació dels diferents agents produïda durant el procés.