T13 De Carlet al Magre

2018, Carlet| Ajuntament de Carlet
Projecte tècnic per a l’estudi de viabilitat del Parc de Ribera
Proyecto técnico para el estudio de viabilidad del Parque de Ribera 

De la elaboració dels pressupostos participatius de l’any 2017 surt la demanda ciutadana per finalitzar la Ronda del Malecó (del riu), especialment en el seu tram Nord, entre el Pont de la Carretera Creu Negra i el del Pont del Ferrocarril. Tot i que al llarg de la història s’han realitzat diverses intervencions i plans, l’encàrrec surt de la preocupació de l’Ajuntament per establir una solució d’acord amb el nous marcs normatius. Especialment la Directiva Europea Marc de l’Aigua que vetla pel bon estat i funcionament de les masses d’aigua (superficials i subterrànies).

El projecte ‘De Carlet al Magre. Estudi de Viabilitat del Parc de Ribera’ per tant, és un full de ruta per a la implementació progressiva d’una sèrie de mesures que permeteixquen integrar l’ecosistema fluvial en la quotidianitat urbana. Així com controlar les activitats i pressions urbanes, per fer-les compatibles amb la sensibilitat de l’habitat fluvial. Tracta d’establir, amb un programa d’usos compatible amb el riu, les directrius que permetran assolir l’objectiu principal de consolidar i gestionar el futur Parc de la Ribera del Magre al seu pas per la població.

 

Mitjançant la definició de cinc seccions transversals tipus es defineixen i resolen les diverses problemàtiques que defineix la nova estratègia de gestió basada en tres franges. El Parc Urbà de gestió municipal, la zona del Bosc de Ribera i cabal principal competència de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i el Parc Fluvial de gestió mixta i responsabilitat de totes. S’estableixen diverses recomanacions i instruccions d’actuació a cadascuna de les franges, establint així una sèrie de compromisos i responsabilitats intermèdis que permeten, possibiliten i regulen la gestió de tot l’espai fluvial. A més es recomanen deu intervencions que poden dur-se a terme de manera independent i immediata, que poden ajudar a consolidar i afavorir el diversos objectius de l’Estratègia.

En definitiva es tracta de la definició d’una alternativa a la urbanització mitjançant un passeig urbà aïllat del riu. Una proposta que tracta d’aprofitar les diverses oportunitats que esdevindran al llarg dels propers anys, per consolidar i evidenciar que una altra manera de relacionar-se amb el riu és possible. I mitjançant una Nova Cultura de l’Aigua començar a integrar de nou l’àmbit urbà a l’habitat fluvial sense condicionar-lo i millorant el seu estat.