Rehabilitació: Fran

València | H14 Fran
Reforma d’habitatge
Reforma de vivienda

Tot va començar amb un llistat d’exigències que la casa havia d’acomplir. Prompte vam haver de reduir i acoblar aquest llistat a les possibilitats de les preexistències, per tractar-se d’un edifici dels anys seixanta prop del centre de la ciutat.  L’ajustada altura lliure, les bigues despenjades i la situació de les instal·lacions serien els principals condicionants al voltant dels quals s’estructuraria la proposta.

Amb una forta separació entre la zona de dia/pública i la de nit/privada, vinculades a la façana i a la galeria interior de l’edifici respectivament, el programa a resoldre era reduït. Un habitatge obert i transparent, per a una única persona però amb capacitat de transformació i adaptació a canvis.

Planta de l’habitatge, estat previ

Tot i que es conserva la circulació longitudinal paral·lela a la mitgera principal, el fet d’obrir un nou pas per la galeria, incorporant-la al flux domèstic així com intercanviar la posició dels serveis i la cuina, feia que s’haguera de buidar el pis per començar de nou.

Ara, la cuina havia de convertir-se en el centre de l’activitat pública i privada de la casa, i per tant havia de ser un espai ampli, obert i ventilat. Per descomptat ben equipada i amb un menjador adjunt, capaç d’allotjar des d’un menú íntim a un àpat multitudinari.

Planta del projecte

Mitjançant l’ús de petites estratègies de mobiliari, l’habitatge es torna funcional i s’adapta i acull les diverses rutines i experiències. Millorant així les prestacions de la casa i la seua comoditat. En el futur, el pas del temps i la vida seguiran colonitzant l’espai, fent-lo més acollidor i càlid. Convertint-lo en un recés de pau i desconnexió, aïllat de la ciutat.

Secció longitudinal del projecte