Rutes saludables

2020, Carlet | Ajuntament de Carlet
Identificació i senyalització de rutes saludables al municipi. Acció emmarcada dins de l’Estratègia d’implementacio local en promoció de salut pública.

– Disseny gràfic i fotografia: Craig Robert
– Producció i muntatge: Simbols
Identificación y señalización de las rutas saludables en el municipio. Acción enmarcada dentro de la Estrategia de implementación local de promoción de salud pública. 

Carlet és un municipi de La Ribera Alta, província de València, amb 15.514 habitants. El seu territori es caracteritza per la presència del Riu Magre i una alta quantitat de terrenys de cultius agrícoles, principalment fruitals de regadiu. Aquest paisatge, amb abundants camins i caminals existents, suposa una oportunitat per a establir una xarxa de rutes saludables mitjançant les quals afavorir l’exercici suau i l’arrelament al paisatge de la població.

La iniciativa sorgeix com una proposta a l’ “Estratègia d’implementació local en promoció de salut pública” de Carlet, desenvolupada de forma participada en 2017-19 dins del marc de Carlet ciutat saludable. L’acció de teixir una xarxa de rutes saludables apareix a l’Estratègia dins de la “Línia Estratègica 4. Medi natural”, sota el nom “Revitalització de la xarxa verda de camins i recorreguts pel terme municipal: senyalització, visibilització i promoció”.

Amb aquesta acció es pretén, en curt-mig termini, visibilitzar les rutes que actualment s’utilitzen per a alguns sectors de la població amb la intenció de sumar a més gent a l’hàbit de caminar freqüentment. En mig-llarg termini, es pretén adequar aquestes rutes per fer-les més accessibles i segures per a caminar.

Aquesta acció forma part del procés de “Coordinació i dinamització dels treballs d’Implementació de l’Estratègia” que portem endavant durant 2019-2020. Per a la seua implementació s’ha comptat amb els membres de la Taula Intersectorial de Salut del municipi, el grup de treball Oci Saludable, l’oficina tècnica, la participació del grup Carlet Camina i les regidories implicades.