SEM Carcaixent: Mobilitat i infància

2018, Carcaixent | Ajuntament de Carcaixent
Disseny i dinamització de la línia temàtica “Mobilitat i infància” per a la setmana europea de la mobilitat.
Diseño y dinamización de la línea temática “Movilidad e infancia” para la semana europea de la movilidad.

Aquest projecte naix sota la voluntat de desenvolupar, amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, una línia temàtica sobre Mobilitat i Infància, centrada en la diagnosi i el treball als entorns escolars del municipi.

Els objectius d’aquesta primera aproximació es concentren en mostrar i treballar amb els resultats d’una primera diagnosi del municipi. Aquesta diagnosi ha de reflectir la situació de la mobilitat en els desplaçaments als centres educatius de l’alumnat de primària.

Per començar, es llança un qüestionari a mares i pares de l’alumnat de tots els centres educatius mitjançant el qual obtenir dades i percepcions sobre els trajectes a l’escola.

Les següents infografíes mostren els resultats obtinguts. S’han tractat totes les dades sobre el conjunt del municipi i un detall de les més representatives per centre educatiu.

Per treballar directament en l’alumnat, mostrar la seua visió i introduir aspectes de mobilitat sostenible i espai públic a les aules, es prepara el material pedagògic “De camí a l’escola” 

Aquest material es compon d’una introducció temàtica, un comptatge a mà alçada i una activitat de dibuix. Els seus objectius són despertar en l’alumnat la consciència sobre el seu trajecte i l’espai públic que el conforma, així com introduir i treballar sobre aspectes de mobilitat sostenible i autonomia infantil.
Aquesta activitat es realitza en tots els centres i els resultats s’exposen a l’espai públic, durant la SEM.

SEM2018 Carcaixent

Punxa en la foto per accedir a totes les imatges de la jornada

Per completar aquest treball, es realitza una taula de debat on, una vegada publicats els resultats, poder aprofundir junt amb les assistents en els reptes i oportunitats que Carcaixent presenta per poder millorar la mobilitat dels més menuts i menudes en direcció cap a la seua seguretat, autonomia i sostenibilitat.