EDUSI Dénia

2016, Dénia | Ajuntament de Dénia
Col·laboració: elfabricantedeespheras, Grup Sociograma, Santi Hernández i Bernat Ivars
Redacció de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat del municipi per a la convocatòria de fons FEDER.
Redacción de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del municipio para la convocatoria de fondos FEDER.

Arribem al planejament estratègic urbà amb aquest document. L’EDUSI Dénia s’emmarca dins de la convocatòria de cofinançament dels fons FEDER, la qual aspira a aconseguir un desenvolupament urbà sostenible als municipis de l’estat espanyol i assolir de manera estratègica els objectius marcats pel POCS (programa operatiu de creixement sostenible +info).

Aquesta mena d’estratègies (les EDUSIs) vénen marcades amb una estructura molt rígida des de la comunitat europea, mitjançant la qual s’analitza el municipi en qüestió i es realitza un diagnòstic de fortaleses, debilitats, amenaces i oportunitats per determinar quines seran les línies estratègiques a futur que determinaran el desenvolupament del municipi, sempre emmarcades en els objectius temàtics determinats pel POCS (amplia informació)

Més enllà de la convocatòria, l’EDUSI ha suposat una oportunitat per al municipi per reprendre una mirada de sensibilitat cap a ell mateix i el seu territori. En un moment clau per a la seua planificació (amb el nou PGE en redacció) hem tingut l’ocasió de revisar el model sobre el qual es planifica la ciutat, identificant quins són els valors propis pels quals es vol apostar.

Així, es mira cap al futur apostant per diversificar el model productiu de la ciutat amb un producte turístic de qualitat que camine cap a desestacionalització i diversificació; la convivència conscient i respectuosa amb els actius del seu territori; i per descomptat, una ciutat capaç d’aprofitar la seua condició de ciutat d’escala mitjana per millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.

De l’estratègia DUSI, destaquem la preocupació per generar un document de planificació realista, on no sols es treballen els objectius, sinó que s’analitzen les ferramentes (tècniques, administratives i financeres) del municipi per poder assolir-los de manera adequada.

Aquesta tasca, ens ha suposat un aprenentatge més profund sobre la gestió municipal i com definir un projecte de ciutat integral i transversal, al compartir un treball proper amb l’equip de govern municipal, els altres estudis de l’equip i la ciutadania que ha participat.

Descarrega el document complet ací: EDUSI DENIA
Pots consultar tota la informació sobre el procés: http://www.edusidenia.particip.es/