VIAVITA

2017, Riu Magre | VIAVITA
Edició i maquetació de la memòria de l’Estratègia de Rehabilitació del Territori Fluvial del Magre (projecte final de carrera). 
Edición y maquetación de la memoria de la Estrategia de Rehabilitación del Territorio Fluvial del Magro (proyecto final de carrera)

Vaig fugir als boscos…
Henry David Thoreau (1)


VIAVITA és l’inici d’una història. El resultat d’un procés de formació vital que ha de conduir a Jaume, i a la resta de l’equip amb ell, cap a l’exercici futur de la professió de l’arquitectura.

És una aproximació als processos de restauració fluvial i als mecanismes de gestió territorial -del territori fluvial- que la facen possible. Una reflexió i recull d’informació de tot allò que suposa el riu al seu pas per la Ribera i concretament a Carlet.

Aquest procés, al seu inici amb l’excusa del PFC (projecte final de carrera) va incloure el disseny d’un edifici on s’havien de dur endavant aquestes tasques, la Magrànima. Aquesta memòria forma part del material de l’entrega d’aquest projecte.

El Quadern Rosa és el manual, una eina de comunicació, per entendre aquesta part i la resta del treball; el registre de tot allò sobre el qual s’ha treballat i sobre el que es pretén seguir treballant d’ara endavant.

Tot el treball previst per aquesta estratègia d’implantació del territori fluvial i rehabilitació del medi és part del que haurà de dur-se endavant en un futur, per millorar les condicions d’aquest entorn. Perquè als rius tot està per fer, i millorar les seues condicions és possible. Millorar la qualitat de vida de l’ecosistema, per garantir la seua resiliència i sostenibilitat incloent els seus usos compatibles és l’objectiu.

Ací vos deixem l’enllaç a la publicació digital
Continuem treballant.
________

(1) 
Walden, la vida als boscos (1854); llibre on Thoreau escriu les reflexions entorn al seu ‘aïllament’.