Taller: “Vips_70” les visites

2014, València 
Coordinadors: Crearqció + David Estal

Col·laboració: GA Valencia
Articles monogràfics al Levante EMV: Hortensia García
Visites a les quatre obres exposades de VIPS_70.
Visitas a las cuatro obras expuestas en Vips_70.

Endinsar-se en l’arquitectura mitjançant l’experiència de recórrer els seus espais, sentir els seus sorolls, veure per les seues finestres, percebre les variacions de temperatura… resulta imprescindible per arredonir el procés d’aprenentatge i coneixement de l’arquitectura.

Per això incorporem a Vips_70 quatre visites als edificis exposats, acompanyàrem amb la nostra mirada els nous visitants per aquestes obres, perquè ara és el seu moment de gaudir-les.

La Colla Alberto Sanchís: 7 Octubre 2014

VIPS_70 La Colla

Torres Túria GODB: 14 Octubre 2014

VIPS_70 Torres Túria

Lluís Santàngel Emilio Giménez: 21 Octubre 2014

VIPS_70 Lluís Santàngel

Espai Verd Antonio Cortés: 28 Octubre i 4 Novembre 2014

VIPS_70 Espai Verd